Kyrkan från 1100-talet

I slutet av 1100-talet lät biskop Absalon i Lund bygga denna romanska kyrka, försedd med absid i öster och torn i väster, ombyggt på 1700-talet. Den medeltida ingången i söder murades igen och en ny öppnades genom tornet. En tillbyggnad åt söder med ny ingång gjordes på 1860-talet, varvid altaret flyttades till den norra långväggen.

Här finns målningar från 1220-talet, 1430-talet och 1660-talet. Dopfunten är medeltida.

Bland präster i Östra Sallerup kan nämnas en märklig man vid namn Jöns Henriksson, arkitekten bakom prästgårdsparken med ”Karl XI:s Stenar” från 1600-talet.

Några år före sin död den 10 april 1689 lät Jöns Henriksson färdigställa ett imponerande monument över sig själv. Gravmonumentet utgjordes av en stor stentumba som pryddes med olika bilder och inskriptioner, skrivna på latin, danska och med runskrift.

Fragment av det originella gravmonumentet är uppställda bakom kyrkan.

För bokning av visning kontakta Agneta Anderberg Wennerholm tel 0703-82 88 65.