1600-talsparken med Karl XI:s Stenar

Hit till Östra Sallerup kom en ung dansk man, Jens Henrichsen, som nyvigd präst år 1648 och här stannade han resten av sin levnad.

Det finns mycket att berätta om honom men det mest spektakulära är nog den helt unika park som han lät anlägga kring år 1680, ett par hundra meter söder om kyrkan.

Där kan man än idag beskåda hans hyllning till kung Karl XI – en stenanläggning med kundens namn i kolossalformat.

Dessutom byggde han en jättelik kompassros – inte mindre än 90 meter i diameter!

Föreningen Jöns Henrikssons Minne bildades 1991 och erbjuder guidning av parken kl 14.00 på söndagar sommartid. Läs mer på www.KarlXIstenar.se

I Kulturhuset finns en intressant utställning samt skalenlig modell av parken.

Vi välkomnar grupper även andra tider – kontakta Agneta Anderberg Wennerholm på

tel.nr 0703-82 88 65.